Generisk Cialis 20mg, 20 tabletter

Generisk Cialis 20mg, 20 tabletter
Artikelnummer: Generisk Cialis 20mg x 20
Tillgänglighet: I lager
Pris: 699kr 599kr
Antal:  

Generisk Cialis innehåller den aktiva substansen tadalafil som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare.
Generisk Cialis verkar vid sexuell stimulering genom att blodkärlen i penis slappnar av, så att blod kan strömma in. Detta resulterar i förbättrad erektil funktion.

Det är viktigt att komma ihåg att Generisk Cialis inte har någon effekt, om du inte är sexuellt stimulerad. Behovet av förspel för dig och din partner är detsamma som när du inte har tagit något läkemedel för erektil dysfunktion.

Generisk Cialis är en behandling för vuxna män med erektil dysfunktion. Detta innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge. Generisk Cialis har visat sig signifikant förbättra förmågan att få en hård, erigerad penis, tillräcklig för sexuellt umgänge.

Generisk Cialis tabletter intas genom munnen och är endast avsedda för män. Svälj tabletten hel med lite vatten. Tabletten kan tas oberoende av måltid.
Alkoholintag kan påverka din förmåga att få erektion och kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (0,08 % eller mer i blodet) när du har tagit eller planerar att ta Generisk Cialis eftersom detta kan öka risken för yrsel när man står upp.

Generisk Cialis kan tas ända fram till 30 minuter före sexuell aktivitet. Effekten av Generisk Cialis kan kvarstå upp till 36 timmar efter tablettintag.
Ta inte Generisk Cialis mer än en gång per dag. Generisk Cialis är avsett att användas före förväntad sexuell aktivitet och rekommenderas inte att användas kontinuerligt varje dag.

Liksom alla läkemedel kan kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Biverkningarna är vanligen milda till sin natur.
Möjliga biverkningar är: illamående, diarré och kräkningar, yrsel, dåsighet och yrsel, rodnad, halsbränna och blodtrycksfall eller synproblem, inklusive suddighet och överkänslighet för ljus.